Skip to main content

Projekt realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży

Projekt pilotażowy:

Cel projektu: kompleksowe wsparcie aktywizujące 30 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poniżej 30 roku życia z powiatu gryfickiego, mające na celu poprawę ich sytuacji życiowej i zawodowej poprzez udział w dwóch ścieżkach: ścieżce rozwoju zawodowego i ścieżce rozwoju osobistego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2023 r. – 31.12.2024 r.

Jeśli masz do 30 lat i jesteś z powiatu gryfickiego, to miejsce jest właśnie dla Ciebie! Nasz projekt ma na celu wsparcie młodzieży w drodze do realizacji zawodowych i osobistych celów.

W ramach naszego programu oferujemy dwie unikalne ścieżki rozwoju: zawodową, która pomoże Ci rozwijać kompetencje biznesowe i zawodowe oraz osobistą, mającą na celu wzmocnienie Twoich kompetencji osobistych i własnego wizerunku.

Informacje o projekcieAktualności