Skip to main content

Projekt realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży

Tytuł projektu:

„Pewność siebie kluczem do sukcesu.
Od Aktywizacji do Zatrudnienia (od A do Z)”

Lider Projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

Partner Projektu:

MW Consulting Sp. z o. o. ze Szczecina

Cele

Czas na młodych to inicjatywa, która zakłada kompleksowe wsparcie aktywizujące 30 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poniżej 30 roku życia z powiatu gryfickiego, mające na celu poprawę ich sytuacji życiowej i zawodowej poprzez udział w dwóch ścieżkach: ścieżce rozwoju zawodowego i ścieżce rozwoju osobistego.

Adresaci:

Osoby do 30 roku życia z powiatu gryfickiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zamieszkałe w powiecie gryfickim

Okres realizacji:

01.07.2023 – 31.12.2024

Całkowita wartość:

1 043 000,00 PLN

Dofinansowanie:

1 043 000,00 PLN