Skip to main content

Projekt realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży

Bez kategorii

03.07.2023r. | Start programu

By 16 sierpnia 2023No Comments

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach otrzymał kwotę 1 043 000,00 zł na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na projekty pilotażowe pod nazwą „ Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

Projekt po nazwą „Pewność siebie kluczem do sukcesu. Od Aktywizacji do Zatrudnienia (od A do Z)” realizowany jest w partnerstwie z MW Consulting Sp. z o.o. w Szczecinie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

W ramach projektu uruchomiony zostanie punkt doradztwa dla młodzieży w Gryficach, w którym osoby młode do 30 roku życia będą otrzymywały kompleksowe wsparcie i poradnictwo, zarówno grupowe jak i indywidualne.

Czas na młodych to inicjatywa, która zakłada kompleksowe wsparcie aktywizujące 30 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poniżej 30 roku życia z powiatu gryfickiego, mające na celu poprawę ich sytuacji życiowej i zawodowej poprzez udział w dwóch ścieżkach rozwoju:

  1. Zawodowego, prowadzącego do rozwoju kompetencji zawodowych oraz kompetencji biznesowych, związanych z prowadzeniem własnej firmy, jako sposobu na odnalezienie się na rynku pracy;
  2. Osobistego, prowadzącego do wzmocnienia kompetencji osobistych i własnego wizerunku, jako sposobu na odnalezienie się w nowoczesnym społeczeństwie.

Punkt doradztwa dla młodzieży będzie uruchomiony w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach ul. Koszarowa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, dodatkowo na potrzeby uczestników projektu we wtorki i czwartki do godziny 17.30 oraz 2 soboty w miesiącu (w tygodnie nieparzyste) w godzinach 9.00-13.00.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach w pokoju nr 4 lub 5, oraz pod numerem tel. 913843506, 913842934 wew. 125 lub 107.

PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY

Zapraszamy wszystkie osoby chętne kwalifikujące się do udziału w projekcie oraz pracodawców do współpracy w ich aktywizacji zawodowej.